Taranan: Elyaf Bilgisi

Pamuk Pamuk Tekstil
0

Selülozik lifler genellikle direkt veya reaktif boyarmaddelerle boyanmaktadır. Bu iki boyarmadde sınıfı selülozik liflerde koyu…

İplik İplik Pamuk Tekstil
0

Pamuk, Mallow ailesinden olan Gossypium bitkisinin çekirdek yüzeyinde yetişir. Genetikçiler, iyi ürün gelişimi ve lif…

1 2 3 4