B Harfi Tekstil Sözlüğü

0
695
back arka, sırt, kaşelemek
Back bottom roller Giriş alt silindiri
back cloth astar, baskı astarı
back finish arka apresi, ters apre, ters yüz apresi
back gray astar, baskı astarı
Back top roller Arka üst silindir
back wool sırt yünü, sırt yapağısı
Back zone Önçekim bölgesi
Back zone condenser Ön çekim bölgesi kondensörü
background fon, zemin
backstitch iğneardı dikiş
Backward motion Geriye doğru hareket
bacteria bakteriler
bacteria resistant bakterilere dayanıklı
bag torba, çuval; çanta
baize çuha
balance terazi, dengelemek
ball yumak
ball bearing bilyalı yatak, rulmanlı yatak
Ball bearing Bilyalı yatak
ball winding yumak sarma
ball winding machine yumak sarma makinesi
balling machine yumak sarma makinası
Balloon control ring Balon kırıcı halka
Balloon control ring support Balon kırıcı taşıyıcısı
Balloon control rings Balon kırıcı rayı
band bant, şerit
bandage bandaj, sargı
bank creel cağlık, çözgü sehpası
Bar for upper park position Park konumu rayı
Bare blade Çıplak mil
bare finish tüysüz apre
bare spot tüysüz yer, tüysüz kısım
barrel fıçı
base baz
base colour ana renk; zemin rengi
basic dyes bazik boyarmaddeler
basic, bazik, bazlı
basin küvet, leğen
basis temel, esas
bast sak kabuğu
bast fiber sak lifi
bast silk ham ipek
baste teyellemek
basting thread teyel ipliği
batch parti; kumaş topu, kumaş sarmak
batch of carriage kumaş sağma arabası
batch of roller top çözme roliği
batch off top çözmek, rolik açmak
batch up rolik sarmak, top sarmak
batching roller top sarma roliği
bath banyo
bath exhausting banyonun gücünün tükenmesi
bath ratio banyo oranı
bath towel hamam havlusu, banyo havlusu
bath vat banyo teknesi
bathing cap bone
bathing costume mayo
bathochrome batokrom
bathochrome group batokrom grup
batik batik
batik dyeing batik boyama
batik printing batik baskı
batik resist batik rezerve
batten temizlemek (keten)
Battery Akümülatör
BCD code BCD kodu
BCD switch BCD şalteri
bead boncuk
beak kırmak
beaker beherglas, bardak
beam levent; levende sarmak
beam dyeing levent boyama
beam dyeing apparatus çözgü levendi, boyama aparatı
bearded needle yaylı iğne
bearing yatak
Bearing Yatak, Rulman
Bearing housing Yatak yuvası
Bearing slide Yatak kızağı
Bearing slides in the gearing section Tahrik yatağı kızağı
Bearing support Yatak mesnedi
beat dövmek, tokmaklamak
beating machine dövme makinesi
beaver kunduz kürkü, kastor
bias verev
bias binding çapraz şerit, verev bantı
biaxial çift eksenli
bicarbonate bikarbonat
bicarbonate hardness bikarbonat sertliği, geçici sertlik
bichromate bikromat
bicolour iki renkli
bicoloured iki renkli
bicomponent fibre bikomponent lif, iki komponentli lif
bicomponent yarn bikomponent iplik
bikini bikini
bilateral iki yanlı
billiard cloth bilardo çuhası
bind bağlamak
binder bağlayıcı, yapıştırıcı, binder
binding agent bağlayıcı, yapıştırıcı, binder
biochemistry biokimye
biodegradation biyolojik bozunma
biological biyolojik
biological degradation biyolojik bozunma
birefringence çiftkırılım, çift kırılma
birning behaviour yanma davranışı
bisulphate bisülfat
bisulphide bisülfür
bitumen bitum
bixin biksin
black siyah
blank boş
Blank plate Kör plaka
blank test kör deney
blank vat kör küp
blanket battaniye
blast furnace yüksek fırın
blazer blazer (ceket)
bleach ağartmak, beyazlatmak, kasarlamak; ağartma maddesi, çamaşır suyuf
bleachery kasar dairesi,kasar atölyesi
bleaching ağartma, beyazlatma
bleaching agent ağartma maddesi, kasar maddesi, beyazlatma maddesi
bleaching boller kasarlama kazanı
bleaching j-box ağartma j-kutusu, ağartma çizmesi
bleaching lime kireç kaymağı
bleaching powder kireç kaymağı, ağartma tozu, kasarlama tozu
bleaching soda kasar sodası
bleaching works kasar dairesi, kasar atölyesi
bleed boyası akmak, boya kusmak
blemish kusur; leke
blend karıştırmak, harmanlamak, karışım, harman
Blend Harman
blended fabric karışık kumaş
blended yarn karışık iplik, melanj iplik
blind matlaşmak
blister style klog, kabarcıklı krep
block klişe, kalıp
block polymerization blok polimerizasyon
block printing el baskısı
blocking effect bloke etkisi
blotch print geniş yüzey baskısı
blouse bluz
blow üflemek
Blow nozzles Üfleme düzesi
Blower Üfleyici
Blower (travelling) Üfleyici (Gezici üfleyici)
Blower motor Üfleyici motoru
blue mavi; çivitlemek
blue scale mavi skala
blue vitriol bakırsülfat, göztaşı
blueing bath çivitleme banyosu
blueprint mavi kopya; ozalit baskısı
board tahta
boarding machine kalıp makinesi
boardy feel tahtamsı tutum
bobbin makara, bobin
bobbin carrier bobin taşıyıcısı
bodkin şerit tığı
boil-off kumaş ıkaynatarak temizleme
boil kaynatmak, pişirmek; kaynamak, pişmek
boil down kayanatarak azaltmak, buharlaştırmak
boil off zamkını gidermek
boiler kazan
boiler cleansing compound kazan taşı çözücüsü
boiler feeding water kazan besleme suyu
boiler house kazan dairesi
boiler scale su taşı, kazan taşı
boiler slurry kazan çamuru
boiler sudge kazan çamuru
boiling-of-bath zamk giderme banyosu
boiling-of loss kaynatma kaybı, pişirme kaybı
boiling-off agent zamk giderme maddesi
boiling kaynama; kaynatma
boiling fastness kaynatma haslığı
boiling off zamkını giderme
boiling plant kaynatma tesisi
boiling point kaynama noktası
boiling temperatare kaynama ısısı
boiling tub kaynatma kazanı, pişirme kazanı
boll tohum kabuğu, tohum zarfı
bollox wool karın bölgesi yünü
Bolt Civata
bolting silk ipek gaze bezi
bombasine bombazen
bombazine bombazen
bond bağ
bond energy bağlama enerjisi
bonded-pile carpet yapıştırma havlı halı
bonded fabric dokusuz kumaş
bonding strength bağlama kuvveti
booster küçük küvet
boot bot çizme, potin
bootee bebek patiği; kadın botu
borane boran
borate borat
borax boraks
boric acid borik asit
boron bor
boron carbide bor karbür
boron carbide fiber bor karbür lifi
Botany wool merinos yünü
bottle şişe
bottle bobin r oket bobin
bottom zeminlemek
Bottom roller Alt silindir
Bottom apron Alt apron
Bottom apron guide bar Alt apron rehber çubuğu
Bottom apron nose bar Alt apron burun çubuğu
Bottom apron nose bar Alt apron burun çubuğu
Bottom apron nose bar Alt apron burun çubuğu
bottom mordant ön mordan
bottom printing ön baskı, alt baskı, zemin baskı
Bottom roller bearing Alt silindir yatağı
Bottom roller extension Alt silindir başlangıç parçası
bottoming zeminleme
bottoming bath zeminleme banyosu
bouclé buklet
boundary layer sınır tabaka
bourette buret (ipeği)
bow fiyonk
bow roller eğmeç vals
bow tie papyon, papyon kravat
bowl tekne
bowler hat melon şapka
Box length over … spindles Sistem sırası
Box length over …. spindles stand sırası
box loom çok mekikli tezgah
box pleat çift plise
bra sutyen
braces Pantolon askısı
braid şerit şeklinde kumaş
brake fren
Brake Fren
Brake bracket Fren pabucu (iğler)
brass prinç
breadth Genişlik, en
Break-draft Ön çekim bölgesi ayarı
Break-draft Ön çekim
Break draft Ön çekim bölgesi uzunluğu
breakdown arıza
breaking length Kopma uzunluğu
breaking load koparma yükü, koparma ağırlığı
breaking scutcher sak kırma makinesi
breaking strength kopma mukavemeti, kopma dayancı, kopma direnci
breaking tension kopma gerilimi
briefs külot, don
bright parlak
brighten parlatmak, avivaj yapmak
brightening parlatma, avivaj
brightening agent parlatma maddesi
brightening value renk açma değeri
brightening with acid asit avivajı
brightening with fat yağ avivajı
brightness parlaklık
brightness of colours renk parlaklığı
Bring lower yarn suction arm in initial position Alt iplik emiş kolunu başlangıç poz. getirmek
Bring lower yarn suction arm in working position Alt iplik emiş kolunu çalışma poz. getirmek
bristle sert kıl
British gum İngiliz zamkı
brittle gevrek, kırılgan
brittleness gevreklik, kırılganlık
brocade brokar
brocatelle brokatel
bromide bromür
bromine brom
bronze tunç bronzlaşmak
bronze gauze bronz gaze
bronze printing baskı
brown kahverengi
brown coal linyit
brush fırça; fırçalamak
brush cylinder fırça silindiri
brush dyeing fırçayla boyama
brush otomizer fırçalı püskürtücü
brush printing fırça baskısı, fırçayla baskı
brush sprayer fırçalı püskürtücü
brushing machine fırça makinesi
Bubble Su terazisi seviye göstergesi
bucket kova
buckram tela
buckskin güderi
builder geliştirici bileşken, geliştirici komponent
Builder mechanism Sarım mekanizması
Builder mechanism Tırnak tertibati
bulk yarn hacimli iplik, tekstüre iplik
bulletproof kurşun geçirmez
Buna buna
bunsen burner Bensen beki
bunting bayraklık kumaş
bur pıtrağını çıkarmak (yün)
buret(te) büret, damlaç
burl nope
burlap çuval bezi
burling tweezer nope giderme cımbızı
burn yanmak; yakmak
burner bek, yakmaç
burning yanma; yakma
burning test yakma deneyi
burnt-out pattern yakma deseni, aşındırma deseni
burr pıtrak
burst patlamak
bursting strength patlama dayanıklılığı, patlama mukavemeti
Bush Yuva Kovan
butadiene budatien
butane bütan
button düğme
Button Düğmeler, tuşlar
buttonhole ilik
buttonhole machine ilik makinesi
buttonhole stitch ilk dikiş
butyl alcohol butil alkol
butyl rubber butik kauçuğu
butylene butilen
butyric acid butirik asit
by-product yanürün
bypass baypas, yangeçiş

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.