H Harfi Tekstil Sözlüğü

0
625
hackle keten ve kendir tarağı
hair kıl, tüy
hair mordant kıl mordanı
Hair net Ince saç filesi
half-boil yarı kaynatmak
half-silk yarı ipek
half yarı, yarım
half linen yarı keten
half wool yarı yün
halogen halojen
hammer çekiç, tokmak
hammer fulling mill tokmaklı dinkleme makinesi
hand-woven elle dokunmuş
hand el; tulum
hand knitting machine el örgü makinesi
hand knotted elde dokunmuş
hand loom el tezgahı
handbag el çantası
handkerchief mendil
handle tutum
handmade el işi
Handwheel El çarkı
hank çile
hank dyeing machine çile boyama makinesi
hank holder çile taşıyıcı
hank mercerizing çile merserizasyonu
hank washing machine çile yıkama makinesi
hank winder çıkrık
hank yarn çile ipliği
hank yarn printing machine çile iplik baskı makinesi
hanky mendil
hard-wearing dayanıklı, sağlam
hard sert
hard coal taşkömürü
hard fibers sert lifler
hard soap sert sabun
hard twisted sıkı büklümlü
hard water sert su
Hard/soft core yarn Core (özlü) iplik sert/yumuşak
harden sertleştirmek
hardening agent sertleştirme maddesi
hardness sertlik
harl keten ipliği, kenevir ipliği
harmony harmoni, uyum
harsh sert
harsh feel sert tutum
hat şapka
hatching haşur, ştrif
head baş
headscraf başörtüsü
Headstock Tahrik kafası
heat-setting termofiksaj
heat-setting shrinkage fiksaj çekmesi
heat ısı, sıcaklık; ısıtmak
heat consumption ısı tüketimi
heat loss ısı kaybı, ısı yitimi
heat resisting ısıya dayanıklı
heat sealing process eritmeli kaplama yöntemi
heat transfer ısı aktarımı
heating and batching chamber termo bekletme odacığı
heavy ağır
heavy metal ağır metal
heavy oil ağıryağ
heckle ditmek, taramak (keten, kenevir)
heddles gücü takımları
hegh-boiling yüksek derecede kaynar
height yükseklik
Height setting Yükseklik ayarı
hemicellulose hemiselüloz
hemp kenevir, kendir
hemp breaking machine kenevir sakı kırma makinesi
hemp fibres kenevir lifleri
hemp rope kenevir halat, kenevir ip
hemstitch kenar dikişi, kenar süsü
hermetic hava sızdırmaz, hava geçirmez
herringbone sititch çapraz dikiş, iğneardı dikiş
hesks döküntü, telef
hessian kaba kendir bezi
heterocyclic heterosiklik
heterogeneous çoktürel, heterojen
Hexagon part Altı köşe
hexanitrate heksanitrat
hide post, hayvan derisi
high-frequency drying yüksek frekanslı kurutma
high-grade finish kaliteli apre
high-pile fabric uzun tüylü kumaş, uzun havlı kumaş
high-temperature dyeing yüksek sıcakta boyama
high bulk yarn hacimli iplik, HB-iplik
high frequency yüksek frekans
high modulus filament yarn yüksek modüllü filament iplik
high pile uzun tüy, uzun hav
high pressure yüksek basınç
high tension yüksek gerilim
high voltage yüksek gerilim
hogget wool ilk kırkım yünü
hoisery penye
Holding spring Tutucu yay
hole delik, çukur
hollow içi boş
Hollow spindle Oyuk iğ
Hollow spindle drive oyuk iğ tahriği
home textiles döşemelik kumaşlar
homogeneous tektürel, homojen
homopolar homopolar
hood başlık, kukuleta, kapşon
Hook Kanca
Hooked knife Kancalı bıçak
horizontal yatay
horsehair at kılı
hose çorap
hosiery çoraplar; çorap fabrikası; dokuma, mensucat
hot-air chamber sıcak hava odacığı
hot-air drying sıcak havayla kurutma
hot-air setting termofiksaj
hot-oil dyeing kızgın yağda boyama
hot-press sıcak pres
hot-press ütülemek
hot-water retting sıcak suda havuzlama
hot air sıcak hava
hot calender sıcak kalandır
hot dissolving method sıcak çözme yöntemi
hot embossing sıcak gofraj
hot mercerization sıcak merserizasyon
Hot pressing device Sıcak presleme donanımı
hot water sıcak su
hotflue hot-flue
house ev
hoysaccharide polisakarit
huckaback havluluk kumaş
hue renk
humidify nem, rutubet
hybrid kırma, melez
hydrate hidrat
hydrate cellulose hidrat selüloz
hydration hidrasyon
hydro-extract suyunu almak, santrifüjlemek
hydro-extraction suyunu alma, santifüjleme
hydrocarbon hidrokarbon
hydrocellulose hidroselüloz
hydrochloric acid hidroklorik asit
hydrocynaic acid hidrosiyanik asit, prusik asit
hydrofixation hidrofiksaj
hydrogen hidrojen
hydrogen bond hidrojen bağı
hydrogen chloride hidrojen klorür
hydrogen ion hidrojen iyonu
hydrogen peroxide hidrojen peroksit
hydrogen sulphide hidrojensülfür
hydrogenation hidrojenleme, hidrojenasyon
hydrogenous hidrojenli
hydrolysis sulu ayrışım, hidroliz
hydrolytic hidrolitik
hydrolyze hidrolizlemek
hydrophilic hidrofil, susever
hydrophily hidrofili, suseverlik
hydrophobic hidrofob, susevmez
hydrophobic su itici
hydrophoby hidrofobi, susevmezlik
hydrosulphite hidrosülfit
hydroxide hidroksit
hygienic hijyenik
hygrometer nemölçer, higrometre
hygroscope higroskop
hygroscopic higroskopik, nemçeker
hyosulphite ditiyonit, hiposülfit
hypochlorite hipoklorit
hypsochrome hipsokrom

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.