I-i Harfi Tekstil Sözlüğü

0
699
ice colour buz boyası, azoik boya
ice dyestuff azoik boya
ideal ideal
ideal gas ideal gaz
ignition test yakma deneyi
imitation taklit
imitation astrakhan astragan taklidi
imitation fur kürk taklidi
imitation leather suni deri, yapay deri
immediate crease recovery angle sıçrayış açısı
immerse batırmak, daldırmak
immersion finishing daldırmalı apre
immersion roller daldırma silindiri, daldırma valsi
impermeability geçirimsizlik
impermeable geçirimsiz, sugeçirmez
impervious geçerimsiz
import ithal etmek
importation ithalat, dışalım
impregnate emdirmek, içirmek
impregnating agent emdirme maddesi
impregnating bath emdirme banyosu
impregnating machine emdirme makinesi, fular
impregnation emdirme, içirme
imprint basmak
impurity kirletici (madde); katışkı, safsızlık
incombustible yanmaz
incrustation su taşı, kazan taşı
indanthrene indatren
india rubber kauçuk
indian hemp hintkeneviri
indicator belirteç, gösterge, indikatör
indicator paper belirteç kağıdı, gösterge kağıdı, indikatör kağıdı
indigo çivit, indigo
indigo blue çivit mavisi, indigo mavisi
indigo printing indigo baskı
indigo vat indigdo teknesi
indigo white indigo beyazı
indigosol dyestuff indigosol boyarmadde
indirect dolaylı, endirekt
individual fibre tek lif
industrial endüstriyel, sınai
industrial district endüstri bölgesi
industrial fabrics endüstriyel kumaşlar
industrial waste water sanayi atık suyu
industrialization sanayileşme, endüstrileşme
industry endüstri, sanayi
inert eylemsiz, inert, atıl
inflammable yanıcı, kolay tutuşur
influence etki
infrared kızılaltı, enfraruj
infrared drying (process) enfraruj kurutma, kızılaltı kurutma
infrared spectroscopy kızılaltı spekstropi, enfraruj spektroskopi
ingrain dyestuff inkişaf boyası, diazo boyası
ingredient bileşen
inhibitor yavaşlatıcı, inhibitör
initial bath başlangıç banyosu
initial colour başlangıç rengi
initial liquor başlangıç banyosu
initial speed başlangıç hızı, ilk hız
injection rinsing machine püskürtmeli durulama makinesi
inlet giriş
inorganic anorganik
inorganic chemistry anorganik kimya
input girdi
insect böcek
insecticide böcek öldürücü, insektisit
insoluble çözünmez
inspection machine kumaş kontrol makinesi
instable kararsız, istikrarsız
insulate yalıtmak, izole etmek
insulation yalıtım, izolasyon
intensity şiddet, yeğinlik
intensive yoğun
interaction etkileşim
interior decorator içmimar
interior fittings mefruşat
interline orta astarı koymak (kumaşa)
interlock fabric interlock, interlok örgü
interlock knitting machine interlock, interlok örgü makinesi
intermediate ara
intermediate colour ara renk
intermolecular moleküllerarası
intermolecular forces moleküllerarası kuvvetler
international uluslar arası
inversion evirtim, inversiyon
iodine iyot
ion iyon
ion exchange iyon değiş tokuşu
ion exchanger iyon değiştirici
ionic iyonik
ionization iyonlaşma
iridescent colour yanardöner renk
iridescent effect yanardöner görünüm, janjan efekti
iridescent lustre yanardöner parlaklık
iron demir; ütü, ütülemek
iron detector demir detektörü
iron mould pas lekesi
ironing ütüleme
ironing machine ütü makinesi, ütü presi
ironing press ütüleme presi, ütü presi
ironing press ütüleme presi, pres
irreversible tek yönlü, tersinmez
isocyanate izosiyanat
isoelectric eşelektrik, izoelektrik
isoelectric point eşelektrik nokta, izolelektirik nokta
isolate yalıtmak, izole etmek
isolation yalıtım, izolasyon
isotactic izotaktik
isothermal eşısıl, izortermik
isothermal dyeing eşısıl boyama, iztormik boyama
isotope yerdeş, izotop
isotropic izotrop, eşyönlü
isotropy izotropi
istrument alet, araç

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.