İhracat Yardımları

0
669
ihracat

Sanayi kuruluşlarının araştırma, yeni ürün ve üretim teknolojisi geliştirmesine yönelik projelerinin desteklenmesidir. Desteklenecek AR-GE faaliyetleri; Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirme sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları, tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesis kurulması, deneme üretimi, patent ve lisans çalışmaları, satış sonrası sorun giderme hizmetlerini kapsar.

1.       AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ

Proje bazında desteklenecek Ar-Ge faaliyetleri;

·         Proje araştırma faaliyetleri kapsamında istihdam edilen teknik elemanların personel giderleri,

·         Proje araştırma faaliyetlerinde kullanılan danışmanlık hizmet giderleri,

·         Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan alet, teçhizat ve yazılım giderleri,

·         Patent başvuru giderleri,

·         Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alım giderleri bu kapsam içerisindedir.

Destekten yararlanacak projelerin Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin harcamalarının en çok %50’si (100.000 $), 3 yıla kadar bu destekten yararlanabilmektedir. Sermaye katılımı ile desteklenecek projelere sağlanacak sermaye desteği azami 1.000.000 $ olup, bu süre 2 yıl ile sınırlıdır. TÜBİTAK tarafından uygun bulunan projeler desteklenmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşüne sunulmaktadır.

2.       ÜRÜN GELİŞTİRME VE STRATEJİK ODAK KONULU PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ

Ticari değeri olan yeni bir ürün oluşturma, mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesi amacı ile üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri bu kapsama girmektedir.

Yukarıda belirlenen kriterler çerçevesinde proje sunan bir kuruluş Ar-Ge harcamalarının ve çalışmalarını içeren bir program ve bütçe önerisi ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’na (TTGV) sunar. Vakıf tarafından desteklenmesine karar verilen ve DTM tarafından onaylanan projeler için ilgili kuruluşla vakıf arasında bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme ile projenin Ar-Ge harcamalarının en fazla %50’si için sermaye desteği sağlanır.

Ürün Geliştirme kapsamında sermaye katılımında bulunulan projeler için destek süresi 2 yıl olup, sağlanacak sermaye desteği 1.000.000 $ ile sınırlıdır. Stratejik Odak konulu projeler için bu miktar, 100.000 $ ve 1 yıl süre ile sınırlıdır. Projenin başarılı olarak ticari uygulamaya geçmesi ile sağlanan destekler geri ödenir.

3.       ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Çevre koruma mevzuatlarından kaynaklanan maliyet artışlarının bir kısmının karşılanmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacına yeniliktir. Bu kapsamda desteklenecek faaliyetler; firmaların ürün ve ambalaj sonuçları olumlu bulunan laboratuar test faturalarının, ürün ve ambalajlara uluslararası çevre standardı uygunluk belgesi ve logosu alınması kaydıyla faturalandırılmış harcamaların, 1.000 $ geçmemek üzere %50’si.

Çevre korumaya yönelik tesisleri bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde, bu tesislerden yararlanan firmalar ile atık kontrolüne yönelik kamu yönetimindeki ortak harcamalara ilişkin katılımların, firma başına yıllık 2.000 $ geçmemek üzere faturalandırılmış kısmının %25’i desteklenmektedir. Bu destekten yararlanmak üzere, harcama belgesi faturalarla birlikte ilgili İhracatçı Birliklerine başvurulur.

4.       PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenen hedef pazarlarda ürün ve firma tanıtımını gerçekleştirmek üzere, tanıtım faaliyetleri ile ilgili “Yapılabilirlik Raporu” ile üyesi bulundukları İhracatçı Birliği’ne başvurulması gerekmektedir.

Pazar araştırma desteğinden Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar (KOBİ) aynı üretim konusunda faaliyet gösteren KOBİ’lerin oluşturdukları Sektörel Dış Ticaret Şirketleri yararlanabilirler. Bu çerçevede firma ve şirketlerce gerçekleştirilecek harcamaların; firma temsilcilerinin 500 $’ı aşmamak koşuluyla, ilgili ülkelere gidiş dönüş uçak biletleri, tanıtım yapılacak ülkede, reklam yoluyla tanıtım faaliyetlerinde bulunulduğu dönemin bir hafta öncesi ile söz konusu dönemde gerçekleştirilen ve 3.000 $’ı aşmayan tanıtım harcamaları, söz konusu ülkelere THY ile gönderilen numunelerin 500 $’a kadar olan taşıma giderlerinin %50’si karşılanır.

5.       YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA İŞLETME VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Firmaların yurt dışında ofis-mağaza açmaları ve işletmeleri halinde doğan işletme ve tanıtım giderlerinin bir kısmının karşılanmasına yönelik bir devlet desteğidir.

·         Yurtdışı ofis ve mağaza açılmasında bir kereye mahsus olmak üzere, sabit varlıkların alımından doğacak masraflarının 5.000 $’ı geçmemek kaydıyla %10’u,

·         Kira masraflarının yıllık 10.000 $’ı geçmemek üzere %50’si,

·         Ürün tanıtımına yönelik reklam giderlerinin yıllık 10.000 $’ı geçmemek üzere %20’si bu çerçevede desteklenir. Firmalar, bu destekten en çok 2 yıl süre ile yararlandırılır.

Bu çerçevede yapılacak harcamaların belgelendirilmiş olması ve ilgili ülke ticaret Müşavirliklerine teyit ettirilmesi gerekmektedir.

6.       YURTDIŞINDA DÜZENLENEN FUAR VE SERGİLERE KATILIMIN DESTEKLENMESİ

İhraç ürünlerimizin yırt dışında tanıtımı amacıyla düzenlenen fuar ve sergilere, organizatör firmaların organizasyonunda katılan imalatçı-ihracatçı firmalar ile bu fuarlara bireysel olarak katılan imalatçı-ihracatçı firmaların katılım giderlerinin bir kısmının karşılanması amacıyla sağlanan bir devlet desteğidir. Bu destekten yararlandırılacak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri için imalatçı olma şartı aranmaz. Bir firmaya aynı fuar için 3 defadan fazla destek verilmez. Desteklenecek fuarlar DTM tarafından belirlenir.

·         Milli Düzeyde Katılımlarda İştirakçi Firmaların Desteklenmesi; farlara katılacak firmalar organizatör firmaya metrekare üzerinden ödeyecekleri katılım ücretinin, 30 metrekareyi geçmemesi ve ödenecek miktarın firma başına 5.000 $’ı geçmemek üzere %40’ı karışlanır.

·         Bireysel Katılımlarda Firmaların Desteklenmesi;

·         Firmanın organizatör kuruluşa ödeyeceği yer kirası, stant inşası, dekorasyon giderlerinin 30 metrekareyi geçmemek üzere, %40’ı karşılanır.

·         Fuar mallarının nakliyesine ilişkin olarak metrekare başına 75 kg. ya da ¼ metreküpü geçmemek üzere nakliye giderlerinin %40’ı karşılanır.

yukarıda belirtilen giderlerle ilgili olarak ödenecek miktarlar, firma başına 6.000 $’ı aşamaz.

7.       ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTELENMESİ

Uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması, uluslararası düzeyde katılım arttırılması amacıyla, DTM tarafından belirlenen yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri promosyon giderleri, muhtemel önemli yabancı alıcıların yol giderleri, düzenlenecek toplantı giderlerinin %50’sinin karşılanmasına yönelik bir Devlet desteğidir.

8.       KOSGEB YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ

KOSGEB, KOS işletmelerinin yeni pazarlar bulması ve ihracat imkanlarını arttırması amacıyla, KOS işletmelerinin uluslararası fuarlara katılımlarında %50’ye kadar fuar ve ulaşım desteği sağlamaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.