ITMF 2015 Konferansı

0
578
ABD’de düzenlenen ITMF 2015 yılı konferansına, Amerikan Pamuk Sevkiyatçıları Birliği (ACSA), Uluslararası Pamuk Konseyi (CCI), Cotton Incorporated, J.G. Boswell Company, Amerikan Ulusal Pamuk Konseyi ve Supima ev sahipliği yaptılar. ABD tekstil sanayii, bu dinamik sektörde son yıllarda yapılan yatırımlar ile global olarak rekabetçi bir konum elde ediyor. Son üç yıl içerisinde yabancı imalatçıların üretim için ABD’yi tercih etmeleri ülkedeki yatırım temposunu yükseltti.
Dünya tekstil sanayiindeki temel gelişmelerin ve tekstil sanayicilerinin ortak ilgi alanına giren konuların ele alındığı konferansın ilk günü olan 10 Eylül’de düzenlenen ‘Elyaf Oturumu’nda ‘Pamuk’ ve ‘Yapay Elyaflar’ konusunda sunumlar yapıldı. Amerikan Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Gary Adams ‘Pamuk Sektöründe Güncel Ekonomik Durum’, Cotton Incorporated Pazar Araştırması Müdür Yardımcısı Melissa Bastos ‘Yeni Tüketici’, Hardwick Planting Company Başkanı Jon W. Hardwick ‘Sorumlu Üretim Hakkında Bir Üreticinin Görüşü’, PCI Fibres Amerika Direktörü Alasdair Carmichael ‘Polyester, Miktar Bazında Büyümede Öncü’, Indorama Synthetics Tayland Başkanı Uday Gill ‘Gelişmekte Olan Elyaf Sektörünün Görünümü’, ABD Halı ve Kilim Enstitüsü Başkanı Joe W. Yarbrough ‘ABD’de Halı Sektörü’ konulu sunumlar yaptılar.
Amerikan Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Gary Adams, ‘Pamuk Sektöründe Güncel Ekonomik Durum’ konulu sunumda şu hususlara değindi: “Dünya pamuk üretiminin 2014-2015 sezonundaki 25.9 milyon tondan yüzde 9 oranında gerileyerek 2015-2016 sezonunda 23.7 milyon tona düşeceği tahmin edilmektedir. 2015/2016 sezonunda pamuk üretiminin Çin’de yüzde 15 gerileyerek 5.6 milyon ton olacağı, ABD’de ise yüzde 25 oranında gerileyerek 2.8 milyon ton olacağı, Hindistan’ın ise sadece yüzde 2 oranında bir düşüş ve 6.3 milyon ton pamuk üretimi ile Çin’i geride bırakarak dünya pamuk üretiminde birinci sıraya çıkacağı öngörülmektedir.” Dünya pamuk tüketiminde ilk 6 sıradaki ülkelerin Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Bangladeş ve Vietnam olarak sıralandığını söyleyen Gary Adams, Çin’deki durgunluk ve Vietnam’daki hızlı gelişmelerin altını çizdi. Dünya pamuk ticaretine bakıldığında, en fazla pamuk ihraç eden ilk 6 ülkenin ABD, Hindistan, Brezilya, Avustralya, Özbekistan ve Burkina Faso olduğuna da değinen Gary Adams, en fazla pamuk ithal eden ilk 6 ülkenin ise Çin, Bangladeş, Vietnam, Türkiye, Endonezya ve Tayland olduğunu söyledi. Gary Adams, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada nihai pamuk stokları incelendiğinde ise Çin’in 2011 yılından itibaren çok yüksek miktarda pamuk stoğu tuttuğu görülmektedir. Elyaf fiyatlarının son 5 yıl içerisindeki gelişimi karşılaştırılacak olursa, Çin’de pamuk elyafı fiyatı 137 sent/libre ile başlayıp 95 sent/libre’ye gerilemiştir, A indeksi ise daha düşük seviyede seyretmektedir ve 112 sent/libre’den 75 sent/libre’ye gerilemiştir. Pamuk sektörü açısından, ABD’de ve Hindistan’da pamuk mahsulündeki gelişmeler, pamuk tüketimindeki durum, stokların yönetimi ve diğer emtiaların ve para birimlerinin etkileri izlenmesi gereken faktörlerdir.”
Cotton Incorporated Pazar Araştırması Müdür Yardımcısı Melissa Bastos, ‘Yeni Tüketici’ konulu sunumunda, tüketici profili ve tüketim eğilimleri hususunda bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Cotton Incorporated’in tüketici ve perakende sektörüne ilişkin bilgileri, gerçekleştirmiş oldukları 200 binin üzerinde mülakata, denetlenmiş olan 1 milyonun üzerinde giyim eşyasına ve analiz edilmiş olan 625 binin üzerinde incelemeye dayanmaktadır. Tüketim alanında hedefler değişmektedir. 2030 yılına kadar konfeksiyon harcamalarının 2.6 trilyon dolara ulaşacağı, dijital yaşam biçiminin yaygınlaşacağı ve 4.5 milyar kişinin internet bağlantısının olacağı, nüfus yapısının değişeceği ve her 5 kişiden birinin 60 yaşın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir.”Alışkanlıkların coğrafyaya göre farklılık gösterdiğini dile getiren Melissa Bastos, ABD’de internet kullananların yüzde 77’sinin fiyat karşılaştırması, yüzde 73’ünün ise stil taraması yaptıklarını, yüzde 58’inin de değerlendirme yazılarını okudukları bilgisini verdi. Melissa Bastos, “Çin’de bu oranlar sırasıyla yüzde 63, yüzde 53 ve yüzde 60’tır. Avrupa’da ise internet kullananların yüzde 47’si fiyat karşılaştırması yapmaktadır, yüzde 24’ü stil taraması yapmaktadır ve sadece yüzde 18’i değerlendirme yazılarını okumaktadır” dedi. Online giysi alışverişinde, tüketicilerin endişe duyduğu hususlara da değinen Melissa Bastos, bunları ürün kalitesi, giysiyi üzerinde deneyememek, dokunamamak ve elyaf bilgisinin olmaması şeklinde sıraladı. Bastos, sözlerini şöyle tamamladı: “Global spor kıyafeti satışlarının 2014 yılında Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da 55 milyar dolar, Asya’da 30 milyar dolar ve Latin Amerika’da 5 milyar dolar civarında olduğu, 2020 yılına kadar satışların Kuzey Amerika’da yüzde 33, Avrupa’da yüzde 30, Asya’da yüzde 47 ve Latin Amerika’da yüzde 40 oranında büyüme göstereceği öngörülmektedir. Spor giyimde rahatlık, nefes alabilirlik ve dayanıklılık önem taşıyor. Eğer pamuk ve sentetik ürünlerin fiyatları başa baş ise tüketici pamuğu tercih etmektedir.”
Hardwick Planting Company Başkanı Jon W. Hardwick, üretici olarak, ‘Sorumlu Üretim’ hakkında görüşlerini şöyle açıkladı. Hardwick Planting Company, Somerset plantasyonunda faaliyet gösteren büyük bir aile ortaklığıdır. Aile, hem verimli hem de sürdürülebilir şekilde dengeli çiftlik ekosistemleri oluşturulmasına ve bu çalışmaların geliştirilmesine kendini adamıştır. Plantasyonda, doğal kaynakların azami derecede korunması esas alınarak ve tüm çiftlik için kapsamlı bir doğal ortamı koruma planına uyumlu olarak verimli tarımsal üretim faaliyetinde bulunmaktalar. Geniş çaplı mahsul dönüşümü, minimum seviyede ekili arazi, tarla sınırları ve sulak alanların iyileştirilmesi de dâhil olmak üzere, doğal ortamı koruma sistemleri uygulamaktalar. Jon W. Hardwick, dünyamızın gidişatına yönelik dikkat çekici bilgiler de verdi: “Dünyada kişi başına yıllık su miktarına ilişkin olarak ileriye dönük tahminler yapılmaktadır. Aşağıdaki senaryoya göre, 2070 yılında kişi başına 500 m3’ün altında su kalacak bölgeler (kırmızı renkle işaretli) ve kişi başına 500-1000 m3 arasında su kalacak bölgeler (sarı renkle işaretli) ciddi derecede dikkat çekmektedir.” Jon W. Hardwick, toprak verimliliğine ilişkin dünya haritasını da şöyle değerlendirdi: “Koyu yeşil renkle işaretli bölgelerde toprak verimliliğinin yüksek olduğu belirtiliyor. Yeşil renkle işaretli bölgelerde toprak verimliliğinin risk altında olduğu, doğal olarak verimli toprakların insanların kötü kullanımı neticesinde azalabileceği, erozyon ve çoraklaşmaya maruz kalabileceğine işaret ediliyor. Açık yeşil renkle işaretli bölgelerde ise tarımsal verimliliğin insanların seçimine bağlı olduğu, insanların ya toprağa bakıp onu geliştireceğine ya da verimsiz hale getirebileceklerine dikkat çekiliyor. Mahsul artıkları, biosfere (üzerinde yaşam olan yeryüzü bölgesine) katkı sağlamaktadır. Toprak verimliliği, toprakta karbon kazanımı ile artış göstermektedir.”
PCI Fibres Amerika Direktörü Alasdair Carmichael, ‘Polyester, Miktar Bazında Büyümede Öncülüğe Devam Ediyor’ konulu bir sunum yaptı. Elyaf üretim ve tüketimi ile bilhassa polyester elyaf hakkında bilgiler paylaştı: “Global elyaf üretiminde polyesterin payı 1990 yılında yüzde 22 iken 2010 yılında yüzde 49’a yükselmiştir ve 2020 yılında da yüzde 55 olması beklenmektedir. 2015 yılında 89.5 milyon ton olarak hesaplanan dünya toplam elyaf tüketiminde polyester yüzde 54, pamuk yüzde 28, selüloz elyaflar yüzde 6, naylon yüzde 5 paya sahiptir.”Polyester üretiminin bölgeler itibariyle dağılımına da değinen Alasdair Carmichael, Çin’in 2000’li yıllarda çok büyük bir üretim artışı kaydettiğini ve 2015 yılında dünya üretiminde payının yüzde 70 olduğunu söyledi. Kuzey Amerika’daki durumu da özetledi: “ABD’de polyester üretiminin 1990 yılında 1.5 milyon ton iken 1997 yılında 1.9 milyon tona kadar yükseldiği daha sonra düşüşe geçtiği 2009 yılında en düşük seviyenin 1 milyon ton olduğu, ancak 2010 yılından itibaren iyileşme sürecinin başladığı ve düzenli artış kaydedildiği görülmektedir. Büyümeye etki eden başlıca faktörler, halı sektörü ve otomotiv sektöründeki üretim artışıdır. Toplam otomotiv üretimi 2009 yılında 8.67 milyon adet iken 2014 yılında 16.97 milyona yükselmiştir.” 
Indorama Synthetics Tayland Başkanı Uday Gill, ‘Gelişmekte Olan Elyaf Sektörünün Görünümü’ sunumunda, elyaf sanayiindeki gelişmelere değindi: “İnovasyon, tüketici tercihleri ve rekabetçi hammaddeler elyaf sanayii için fırsatlar yaratmaktadır. Yeni büyüme faktörleri elyaf sanayiini yeniden şekillendirmektedir. Büyük eğilimler şöyle sıralanabilir: Bölgeselleşme: Tekstil sanayii değişim göstermektedir. Moda: Performans markaları modayı takip ediyor. Teknoloji: Teknoloji, satın alma davranışına etki ediyor. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir çözümler tercih edilmekte. Performans: Moda, performansa yöneliyor. Talepteki değişim: Hazır giyim perakende piyasasında, yeni gelişmekte olan ülkelerin payı artış göstermektedir. Tedarikte değişim: Ülkelerin rekabet gücü sıralamasında 2008 yılından 2014 yılına değişimler olmuştur. Hindistan, Brezilya, Avustralya, Japonya, Çin ve Singapur’da düşüş kaydedilirken, Hong Kong, Malezya, Almanya, Güney Kore, Türkiye ve Endonezya’da artış olmuştur.”
ABD Halı ve Kilim Enstitüsü Başkanı Joe W. Yarbrough, konuşmasında, ‘ABD’de Halı Sektörü’ konusunda bilgiler verdi. ABD’de halı sektörünün 55 bin kişi istihdam ettiğini, ABD halı sanayiinin 1950’ler ve 1960’larda yüzlerce şirketten oluşan müteşebbis gücüne dayalı bir sanayi iken, günümüzde konsolidasyon ile bütünleşmiş ve yaklaşık 50 halı üreticisinden oluşan bir sanayi dalı olduğunu söyleyen Joe W. Yarbrough, sanayinin satışlarının yaklaşık yüzde 85’inin en büyük 5 imalatçı firma tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.
11 Eylül’deki Resmi Açılış Oturumu’nda Amerikan Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sledge Taylor ile ITMF Başkanı Tiankai Wang açılış konuşmalarını yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından, Uluslararası Para Fonu (IMF) Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı Gian Maria Milesi-Ferretti, ‘Global Ekonominin Genel Görünümü’ konulu bir analiz sunarak şu hususlara değindi: “Global büyüme orta seviyede ve inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Birçok gelişmiş ekonomide hafif bir toparlanma olmakla birlikte, büyüme düşük seviyede ve verimlilik zayıf. Yeni gelişmekte olan piyasalarda ise beklentiler daha zayıf. Birbirini takip eden son 5 yılda büyüme oranı düşüş göstermekte. Ekonomik performansta heterojenlik çok fazla. Riskler mevcut. Gelişmiş ekonomilerde büyüme oranının 2015 yılında yüzde 2.1 ve 2016 yılında yüzde 2.4 olması tahmin edilmektedir. Yeni gelişmekte olan piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde ise büyüme oranının 2015 yılında yüzde 4.2 ve 2016 yılında yüzde 4.7 olması tahmin edilmektedir.”

Konferans programı kapsamında 11 ve 12 Eylül tarihlerinde düzenlenen Genel Oturumlarda, dünya tekstil sanayiinden önde gelen kişiler sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundular. ABD Tekstil Örgütleri Ulusal Konseyi (NCTO) Başkanı Augustine Tantillo, ‘ABD’de Tekstil İmalatının Genel Görünümü’ konulu bir sunum yaptı. Augustine Tantillo, yaptığı sunumda ABD tekstil sanayiinin günümüzde yeniden canlanmaya başladığını vurguladı.
Çin Ulusal Tekstil ve Hazır Giyim Konseyi Başkan Yardımcısı Ruizhe Sun ise, ‘Akıllı ve Sorumlu Üretim’ konulu bir sunum yaptı. Ruizhe Sun, konuşmasında dünya tekstil ve hazır giyim sanayiinin mevcut durumu hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yaptı ve şunları söyledi: “2014 yılı itibariyle, dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinde, başlıca ihracatçı ülkeler sırasıyla Çin, AB(28), Hindistan, Hong Kong, Türkiye, Bangladeş, ABD, Vietnam, G.Kore ve Pakistan’dır. Başlıca ithalatçı ülkeler ise AB (28), ABD, Japonya, Hong Kong, Çin, G.Kore, Kanada, Türkiye, Rusya ve Vietnam’dır. Global tekstil ve hazır giyim ihracatında önde gelen oyuncular olarak Çin, Hindistan, Türkiye ve Vietnam dikkat çekmektedir.”

Kaynak: Tekstil İşveren

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.