M Harfi Tekstil Sözlüğü

0
750
machine makine
Machine Makine
Machine foot Makine ayağı
Machine speed Makine hızı = Makine devri
Machined surface Pürüzü giderilmiş yüzey
maco cotton mako pamuğu
macromolecule dev molekül, makromolekül
madder kızılkök, kökboyası
magnesium chloride magnezyum klorür
magnesium oxide magnezyum oksit
magnesium sulphate magnezyum sülfat
Magnet retainer Manyetik tutucu
magnetic manyetik, mıknatıssal
magnifying glass büyüteç
main colour ana renk
Main draft Toplam çekim
Main draft Ana çekim
Main drafting zone Ana bölge genişliği
Main drive components Ana tahrik
Main drive motor Tahrik motoru
Main drive motor Ana tahrik motoru
Main drive shaft Ana tahrik mili
Main Menu Window “Ana Menü” ekranı
main sonstituent ana bileşen temel bileşen
Main spinning speed Ana eğirme devri
main switch ana şalter
Main switch Ana şalter
Main zone Ana bölge
Main zone condenser Ana bölge yoğunlaştırıcısı
Mains filter Ince filitre
Maize mısır
maize protein fibre mısır protein lifi
maize starch mısır nişastası
Malfunction Arıza
Malfunction code Hata kodu
Malfunction code Arıza kodu
Malfunction indication Hata mesajı
Malfunction Memory Window “Hafızadaki Arızalar” ekranı
Malfunctions Window “Arızalar” ekranı
maltose maltoz
man-made fibre sentetik lif, yapay lif
Man-made fibres Yapay lif
mangesium magnezyum
mangle çamaşır mengenesi; sıkmak
mangle effect sıkma efekti
mangle roller sıkma silindiri, sıkma roliği
Manila Manila keneviri
Manila hemp Manila keneviri
Manilla hemp Manila keneviri
Manometer manometre, basıölçer
mantilla başörtü, şal
Manual Doffer Operation Window “Takım Değiştiricinin Manuel Çalıştırılması” ekranı
manufacture yapım, imal; yapmak, imal etmek
Manufacturer’s agent Servis partneri
manufacturing faul fabrikasyon hatası
mark işaret; marka
mark off akmak, bulaşmak, lekelemek
market Pazar; piyasa
mass-dyed çözelti halindeyken boyanmış
mass kütle
mass action law kütleler etki yasası, kütleler tesiri kanunu
mass production seri imalet, seri üretim
mat hasır; paspas; keçe; küçük halı
mat donuk, mat
match colours renkleri uyuşturmak
material kumaş
mathing suit mayo
matt donuk, mat
matter madde
matting hasır, hasır örgüsü
mattress şilte, döşek
mature olgun
maximum azami
maximum speed azami hız
maximum temperature maksimum sıcaklık
measure ölçü: ölçmek
measuring and folding machine ölçme-katlama makinesi
measuring and rolling machine ölçme-sarma makinesi
measuring device ölçme aleti
measuring machine ölçme makinesi
mechanical mekanik
mechanism mekanizma
melange prin vigore baskı
melange yarn melanj iplik
melt erimek; eritmek
melting point erime noktası
melton melton
melton finish melton apresi
membrane zar
Memory card Hafıza kartı
Memory module Hafıza modülü
mend onarmak, tamir etmek
mercerization merserizasyon
mercerization in grey ham ürün merserizasyonu
mercerize merserize etmek
mercerizing merserizasyon
mercerizing assistant merserizasyon yardımcı maddesi
mercerizing liquor merserizasyon banyosu
mercerizing machine merserize makinesi
mercerizing pad merserize fuları
mercury cıva
mercury mordant cıva mordanı
merino merinos koyunu; merinos yünü
merino wool merinos yünü
merino yarn merinos ipliği
metachrome dyeing metakrom boyama
metal-coat metal kaplamak
metal complex dyeing metal kompleks boyama
metal complex dyestuff metal kompleks boyarmaddesi
metal detector metal detektörü
metallic metalik
metallic lustre metalik parlaklık
metallic mordan metalik mordan
metallize metal kaplamak
metamerism metamerizm, metameri
metamery metameri, metamerizm
Meter counter Metre sayacı
methane metan
method yöntem, metod
methylated s pirik denatüre alkol
metric metrik
metric count metrik numara
milk of lime kireçsütü
mica mika
micelle misel
micro mikro
microfibril mikrofibril
microscope mikroskop
microwave drier yüksek frekanslı kurutucu
Middle bottom roller Orta alt silindir
migration migrasyon
migration inhibitor migrasyon önleyici
Milanesa Silk Milano ipeği
mildew küf
mildewproofing finish küflenmezlik apresi, küflenmezlik bitim işlemi
milk of lime kireçsütü
mill dinklemek
millable dinklemeye elverişli
milling dinkleme
milling crease dinkleme kırışığı
milling machine dink makinesi
milling machine with hammers tokmaklı dink makinesi
milling machine with rollers silindirli dink makinesi
milling stock tokmaklı dink makinesi
miltifilament yarn çok filamentli iplik
miltucolour pattern çok renkli desen
mineral mineral
mineral acid anorganik asit
mineral coal taşkömürü
mineral dyestuff mineral boyarmadde
mineral fibre mineral lif, anorganik lif
mineral mordant mineral mordan
mineral oil mineral yağı, madeni yağ
minimal minimal
minimum asgari, minimum
mink Amerika vizyonu
Minus button Eksi düğmesi
misten nemlendirmek
mix karıştırmak
mixed colour karışım rengi
mixed yarn karışık iplik
mixer karıştırıcı
mixing room karışım odası
mixture karışım
modacrylic fibre modakrilik
model model, manken
module modül
Module Modül
mohair tiftik, moher
mohair wool moher yünü
moire muare, hareli kumaş
moiré hareli; hareli kumaş
moiré calender muare kalandırı
moiré effect muare etkisi
moiré silk muare ipek
moist nemli, rutubetli
moist crosslinking nemli buruşmazlık terbiyesi
moistener nemlendirici
moistening agent nemlendirme maddesi
moisture-repellent nem itici
moisture nem, rutubet
moisture resistant neme karşı dayanıklı
mol mol
molar molar
mole mol
molecular moleküler
molecular weight molekül ağırlığı
molecule molekül
moleskin moleskin, köstebek kürkü, kadife pantolon
molleton molton
mollitan molton
molten metal bath ergimiş metal banyosu
molten metal dyeing machine ergimiş metal boyama makinesi
Monitoring of upper yarn Üst iplik gözlemi
Monitoring of yarn transfer İplik transferinin gözlemi
monkey wrench ingilizanahtarı
Mono-filament Monofilament
monochromatic monokromatik, tek renkli
monochromator monokromatör
monofilament monofil, monofilament, tek filament
monofilament yarn monofilament iplik
monomer monomer
monovalent tekdeğerli, monovalan
moquette moket
mordand dyeing mordan boyama
mordant mordan, boyasaptar
mordant dye mordan boyası
mordant dyestuff mordan boyarmaddesi
mordanting effect mordanlama efekti
mordanting power mordanlama gücü
morocco maroken
morocco leather sahtiyan
mortar havan
moth güve
mothproof güveye karşı dayanıklı
mothproof finish güveye karşı dayanıklılık apresi
Motor Motor
Motor block Motor bloğu
Motor fan Havalandırma aygıtı, Vantilatör
Motor plate Motor plakası
Motor protective switch Motor koruma şalterı
mould küf
mount monte etmek, kurmak
Mount Çıkarma
move hareket etmek; hareket ettirmek
mulberry silk has ipek
mule selfaktör
mull ince müslin
multi-bowl calender çok silindirli kalandır
Multi-filament Multifilament
multicolour dyeing çok renkli boyama
multicolour printing çok renkli baskı
multicoloured renkli, alacak
multifilament çok filamentli
multilayer fabric çok katlı kumaş
multiple çok
multiple bath dyeing çok banyolu boyama
multivalent çokdeğerlikli, polivalan
mungo mungo, paçavra yünü, rejenere yün
muslin muslin, musulin

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.