R Harfi Tekstil Sözlüğü

0
1256
radiation ışınım, radyasyon
radiator radyatör
radical kök, radikal
radioactive radyoaktif, ışınetkin
radioactiviyt radyoaktivite, ışınetkinlik
radius yarıçap
raffia rafya
rag paçavra, bez parçası, kumaş parçası
Rail Çalışma rayı
Rail/bar Ray
rain yağmur
rain test yağmurlama deneyi
raincoat yağmurluk, trençkot
rainproof yağmur geçirmez
raise tüylendirmek, şardonlamak
raised brushed finish fırçalanmış tüylü apre
raised fabric tüylendirilmiş kumaş
raising tüylendirme, şardonlama
raising machine tüylendirme makinesi
raising oil şardon yağı
raising roller tüylendirme silindiri
raising waste tüylendirme telefi, şardon döküntüsü
ramie rami
ramie fibre rami lifi
Ramp Rampa
rapid çabuk, hızlı
rapid ager çabuk buharlayıcı, hızlı buharlayıcı
rapid bleaching hızlı ağartma, hızlı beyazlatma
rapid steamer çabuk buharlıyıcı, hızlı buharlayıcı
rapier loom kancalı dokuma tezgahı, şişli dokuma tezgahı
Ratchet gear Tırnak dişlisi
rate hız
rate of absorption emme hızı, absorpsiyon hızı
rate of dyeing boyama hızı
rate of feed besleme hızı
rate of reaction reaksiyon hızı, tepkime hızı
ratine ratine etmek
ratiné ratine etmek
raw ham
raw cotton ham pamuk
raw hemp ham kenevir
raw hide ham deri
raw material hammadde
raw silk ham ipek
raw wool ham yün, yağıltılı yün
ray ışın
rayon suni ipek, yapay ipek
react reaksiyona girmek
reaction tepkime, reaksiyon
reaction accelerator tepkime hızlandırıcı, reaksiyon hızlandırıcı
reaction chamber tepkime odası, reaksiyon odası
reaction rate tepkime hızı, reaksiyon hızı
reaction time tepkime süresi, reaksiyon süresi
reaction velocity tepkime hızı, reaksiyon hızı
reactive reaktif, tepkin
reactive dyestuff reaktif boyarmadde
reactor tepkime kabı, reaktör
ready-made hazır, konfeksiyon
ready-made clothes hazır elbise
ready-made clothing hazır giyim
ready for sewing dikime hazır
ready for use kullanıma hazır
ready to wear giymeye hazır, konfeksiyon
reagent ayıraç, miyar
real gerçek, has
rebatch sargı aktarmak
receptivity for dyes boyanabilirlik, boya alma yeteneği
Recess Girinti (Girintisiz silindir = İçi dolu silindir)
Recessed apron top roller Apron üst silindiri (girintili)
reclaim geri kazanmak, rejenere etemk
reclaimed wool eski yün, kullanılmış yün
recover geri kazanmak
recovery geri kazanma
recuperate geri kazanmak, rejenere etmek
recuperation geri kazanma
red kırmızı
reduce indirgemek
Reduced yarn evacuation speed Azaltılmış iplik boşaltma hızı
reducing agent indirgen
reduction indirgeme, redüksiyon
reduction bleaching indirgemeli ağartma, indirgen ağartma, indirgen beyazlatma
reduction discharge indirgeme aşındırması
reduction of print pastes açma, küpür
reduction paste açma patı
reductive indirgeyici
redye üzerine boyamak, yeniden boyamak
reed gücü
reel bobin, makara; rolik sarmak
reel off rolik çözmek
Reference point Referans noktası
refraction kırılım, kırılma
refractive index kırılım indisi
refractometer kırılımölçer, refraktometre
regain yeniden kazanmak
regenerate yeniden kazanmak, rejenere etmek
regenerated cellulose rejenere selüloz
regular düzgün, düzenli
reject ıskarta mal
relative density bağıl yoğunluk
relative humidity bağıl nem
Relay Röle
Release button Kilit açma düğmesi
Release spring Yaprak yay
relief printing kabartma baskı, rölyef baskı
rellef kabartma, rölyef
Reloading station Yeniden yükleme istasyonu
removal çıkarma, giderme
removal of stain leke çıkarma
removal of water su çıkarma, su giderme
remove çıkarmak, gidermek
Remove Çıkarma
remove stains leke çıkarmak
rep rips
repair rapor
repeated washing at the boil tekrarlı kaynar yıkama
repel itmek
repellent itici
replenishing liquor takviye banyosu
repp rips
reprint yeniden basmak
reproduction röprodüksiyon
reps rips
research araştırma
reserve printing rezerve baskı
reserving agent rezerve maddesi
residue artık, tortu
resin reçine
resin resist reçine rezervesi
resin soap reçine sabunu
resinate reçine sabunu
resinify reçineleşmek, reçineleştirmek
resist-dye rezerve boyamak
resist effect rezerve etkisi
resist paste rezerve patı
resist printing rezerve baskı
resistance direnç
resistance to acids asit haslığı
resistance to ageing buharlama haslığı
resistance to oxidation oksidasyon haslığı
resistance to rubbing sürtünme haslığı
resistance to steaming buharlama haslığı
resistance to swelling şişme haslığı
resistant to ageing buharlama haslığı
resistant to boiling kaynatmaya karşı has
resistanto to shrinking çekmeye karşı has
resisting agent rezerve maddesi
result sonuç
resultant bileşke
ret havuzlamak (keten)
retard geciktirmek, yavaşlatmak
retarder geciktirici, retarder
retarding agent geciktirici madde
retarding and levelling agent geciktirme ve düzgünleştirme maddesi
retouch rötuş yapmak
retting havuzlama
Return tension pulley Geri dönüş gerdirme makarası
reverse side arka yüz, ters yüz
reversible tersinir; çift yüzlü
reversible fabric çift yüzlü kumaş
reversible printing machine dubleks baskı makinesi
Reversing bracket Çevirme açısı
Reversing point Geri dönüş noktası
Reversing the travel direction Hareket yönünün değişmesi
revolution counter takometre, devir sayacı
room temperature oda sıcaklığı
rib kumaşta çıkıntılı yol
ribbon kurdele, şerit
Ribboning Kuşak oluşumu
riffle calender yivli kalandır, şıraynır kalandırı, saten kalandırı
right side kumaş yüzü
rigid sert, katı
Ring Işaret bileziği, bilezik
Ring diameter Bilezik çapı
Ring rail Bilezik sehpası, bilezik rayı
Ring Rail Movement Data Window “Bilezik Sehpası Hareketi Verileri” ekranı
Ring rail position Bilezik sehpası pozisyonu
Ring Rail Service Operation Window “Bilezik Sehpası Servis Çalışması” ekranı
ring spinning frame halkalı iplik makinesi
Ring spinning machine Ring iplik makinası
Ring Spinning Machine Functions Window “Ring İplik Makinesinin Fonksiyonları” ekranı
Ring Spinning Machine Options Window “Ring İplik Makinesi Opsiyonları” ekranı
Ring Spinning Machine Timing Window “Ring İplik Makinesini Zamanlama” ekranı
Ring spinning spindle Ring eğirme iği
Ring traveller Kopça
RingCan / Core Yarn Device Data Window “RingCan / Core İplik Donanımı Verileri” ekranı
rinse çalkalamak, durulamak
rinsing bath çalkalama banyosu
rinsing machine çalkalama makinesi
ripe olgun
ripening process olgunlaştırma işlemi
ripple keten tarağı
Rocker Basma butonlu anahtar
rocket roket
rocket bobbin roket bobin
rod teaseling machine sopalı şardon makinesi
roll silindir, vals, merdane; sarmak; silindirden geçirmek
roller silindir, vals rolik, merdane
Roller Silindir
roller ager termo bekletme odacığı
roller gin silindirli çırçır makinesi, roller-gin
roller mangle silindirli sıkma sistemi
roller milling machine silindirli dinkleme makinesi
Roller picker Topak yakalama cihazı
roller polishing machine rulolu parlatma makinesi
roller printing rulo baskı, silindirli baskı
roller printing machine rulo baskı makinesi
Roller setting Ekartman aralığı, silindir aralığı
Roller stand Silindir bağlanma standı
Roller stand section Bağlama standı alanı = aradaki mesafe
Roller stand tube Silindir bağlama standı borusu
Roller without recess İçi dolu silindir, taşlama silindiri
rolling calender yuvarlatmalı kalandır
Room conditions Çevre koşulları
room temperature oda sıcaklığı
rope halat, ip, sicim
rope dyeing halat halinde boyama
rope factory halat fabrikası
rope guider halat kılavuzu
rope mangle halat sıkma makinesi
rope opener halat açıcı
rope padding mangle halat emdirme makinesi
rope scuther halat açıcı
rope soaper halat yıkama makinesi
rope swueezer halat sıkma makinesi
rope washer halat yıkama makinesi
rotary dyeing machine tamburlu boyama makinesi
rotary furnace döner fırın
rotary press oluklu pres, silindirli pres
rotary screen printing rotasyon film baskı, rotasyon baskı
rotary washing machine tamburlu yıkama makinesi
rough kaba
rove yarı bükülmüş iplik; bükmek (iplik); taramak (yün)
Roving Fitil
Roving bobbins Fitil bobinleri
Roving frame Fitil makinesi
Roving guide Fitil klavuzu
Roving guide at the back Giriş fitil klavuzu
Roving guide bar Fitil klavuz rayı
Roving guide bar Fitil klavuz kolu
Roving stop device Fitil durdurma tertibatı
rubber kauçuk
rubber blanket kauçuk blanket
rubber thread lastik iplik
rubberized cloth kauçuklanmış kumaş
rubbing fastness sürtünme haslığı
ruche dantel süsü
ruddle aşıboyası
ruffle kırma yapmak, büzgü yapmak
rug kilim, keçe, küçük halı
rule kural
Ruler Cetvel
run-proof kaçmaz
run pasaj, çorap kaçığı
run off sağmak, rolik açmak
Running in of travellers Kopçanın alıştırılması
Running of the belt Kayış hareketi
Running yarn İplik akışı
Russia leather sahtiyan, Rus meşini
rust pas
rust preventing agent pas önleyici madde
rust stain pas lekesi
rustproof paslanmaz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.