S Harfi Tekstil Sözlüğü

0
942
sable samur kürk
sack torba, çuval
sacking çuval bezi, çul
sackloth çuval bezi, çul
sacld haşlamak
sad koyu, donuk
Saddle Sele
safety emniyet, güvenlik
safety belt emniyet kemeri
Safety boots Güvenlik ayakkabısı
Safety device Güvenlik donanımı
Safety equipment Koruyucu ekipman
Safety gloves Koruyucu eldiven
Safety goggles Koruyucu gözlük
Safety helmet Koruyucu kask
Safety instructions Güvenlik talimatı
Safety link Güvenlik zinciri
Safety stop Emniyet duruşu
Safety switch Güvenlik şalteri
safety valve emniyet supabı
sailcloth yelken bezi
sal ammoniac nişadır, amonyum klorür
salicylic acid salisilik asit
salt tuz
salt out tuzla çöktürmek
sample örnek, numune; örnek almak
sandal sandal, sandalet
sanforizing sanforizasyon
saponification sabunlaşma
saponify sabunlaşmak, sabunlaştırmak
sateen saten taklidi pamuklu kumaş
satenet(te) satine
satin saten
satin duchesse saten düşes
satin finish atlas perdahlı, ince perdah
satin stitch nakışta sarma işi
saturate doyurmak, emdirmek
saturated doymuş, doygun
saturated steam doygun buhar, doymuş buhar
saturation doyma
saturation poin doyma noktası
saturation value doyma değeri
saw testere
saw gin testereli çırçır makinesi, saw-gin
sbuction speed emme hızı
scalding vat kaynatma, hazlama kazanı
scale ölçek
Scale Skala, Kadran
scales terazi
scallop fisto; fisto yapmak
scarf atkı, eşarp, kaşkol
schappe silk kamçıbaşı, şap ipeği, floret ipeği
schappe silk yarn şap ipliği
Schreiner finish ipek apresi
schreinerize ipekt efekti vermek
scorch yakmak, alazlamak
scour pişirmek; yıkamak, yağını gidermek
scour for wool yün temizleme maddesi
scouring apparatus yıkama makinesi
scouring boiler pişirme kazanı
scouring liquor pişirme çözeltisi
scouring loss pişirme kaybı
scraper rakle, sıyırıcı
scraping knife rakla bıçağı, sıyırma bıçağı
screen şablon
Screen Filtre eleği, gözenekli yüzey
screen printing serigrafi, film baskısı, şablon baskısı
screen printing machine film baskı makinesi
screen varnish şablon lakı
Screw Bağlantı civatası, tesbit civatası, sıkıştırma civatası, civata, vida
Screw driver Tornavida
scroop avivaj yapmak, yumuşatmak
scroop finish hışırtılılık apresi
scrooping avivaj
scroopy feel hışırtılı tutum
scroopy handle hışırtılı tutum
scrum köpük; köpüklenmek
scutch ditmek, etmak, döverek kabartmak (pamuk, ipek); döverek temizlemek (keten)
scutcher ditme makinesi, lifleme makinesi
sdignüerirg with oil zeytinyağı avivajı
sealskin fok derisi, fork kürkü
seam dikiş, dikiş yeri; dikmek
seatshirt tişört
seawater deniz suyu, tuzlu su
seawater fastness deniz suyu haslığı
secondary ikincil
secondary colour karışım rengi
seconds ıskarta mal, tapon mal, defolu mal
sediment tortu, çökelti
sedimentatiton tortulaşma, çökelme
seed tohum; çekirdek
seed capsule çekirdekkapsülü
seed fibre çekirdek lifi
Selector switch Komütatör anahtar
self-acting self-acting
self-coloured tek renkli; kendi renginde
self-oxidation özyükseltgenme, kendiliğinden yükseltgenme
selfactor mule selfaktör
selvage kenar, kumaş kenarı
selvedge kenar, kumaş kenarı
selvedge cutter kenar kesici
selvedge guide kenar kılavuzu
selvedge printing kenar baskısı
selvedge printing machine kenar baskı makinesi
selvedge spreader kenar açıcı
selvedge trimming machine kenar düzeltme makinesi
semi- yarı
Semi-automatic operation Yarım otomatik çalışma konumu
semi-feltn raising machine yarı keçeleştirme şardon makinesi
semi-finished yarı mamul
semi-worsted yarn yarı gamgarn iplik
semiconductor yarı iletken
semicontinuous yarı kesiksiz
semipermeable yarı geçirgen
semitransparent yarı saydam
Sensing of lower yarn end Alt iplik yoklama
Sensing of vacuum Vakum yoklama
sensitive duyarlı, hassas
sensitive to air havaya karşı duyarl ı
sensitive to light ışılduyarlı, ışığa karşı duyarlı
sensitivity duyarlık
Sensor Proximity switch Yoklayıcı
separate ayrı; ayırmak
Separating sheet Ayırıcı sac
separation ayırma, ayrılma
separator ayırıcı, separatör
sequestering agent kompleks yapıcı
serge serj, ince şayak
sericin ipek zamkı, serisin
sericulture ipekçilik
Service actions Servis işlemleri
Service mode of operation Servis çalışması
Service mode of operation of the doffer Takım değiştiricinin servis çalışması
Service switch Servis şalteri
Service trolley Servis arabası
set fikse etmek
set of warp çözgü sıklığı
Setting angle Ayar açısı
Setting chart Ayar tablosu
Setting gauge Ayar şablonu
setting machine fiksaj makinesi
Setting pulley Ayar makarası
Setting ring Ayar halkası
setting zone fiksaj alanı
Settings by BCD switches BCD şalteri üzerinden ayar
sew dikmek
sewing dikiş, dikim
sewing machine dikiş makinesi
sewing machine needle dikiş makinesi iğnesi
sewing machine oil dikiş makinesi yağı
sewing silk ibrişim
sewing yarn dikiş ipliği
shirt-blouse şömizye
sodium cellulose sodyum selüloz
Spindle base Iğ alt kısmı
Start of final spinning phase Nihai eğirme aşaması başlangıcı
sulphite cellulose sülfit selülozu
Shackle (Padlock) Pranga (Asma kilit)
shade renk tonu, nüans; nüanslamak
shading nüanslama
shading dye nüanslama boyası, tonlama boyası
Shaft Mil Şaft
Shaft bearing Mil yatağı
Shaft encoder Döner sensör
Shaft length Mil parçası
shammy leather güderi
shantung şantuk
shape biçim, şekil
sharpnees keskinlik, netlik
shear kırkım; kırkmak, makaslamak, tıraş etmek
shearing kırkım, kırpma
Shearing head Kesme başlığı
Shearing head drive Traşlama başlığı tahriği
Shearing head motor Traşlama motoru
Shearing knife Kesme bıçağı
shearing machine makaslama makinesi, makas makinesi
sheen parlaklık, parıltı
sheep’s wool koyun yünü
sheep-dip koyun parazitlerini öldürmek için hazırlanan sıvı
sheep koyun
sheep shearing koyun kırpımı
sheepskin pösteki, koyun postu
sheet yatak çarşafı
Shetland wool şetland yünü
Shift counter combination Vardiya sayacı kombinasyonu
Shift data memory Vardiya bilgi hafızası
Shift Memory Window “Vardiya Hafızası” ekranı
Shift Start Window “Vardiya Başlangıcı” ekranı
shiny havsız
shirt-blouse şömizye
shirt-front kolalı gömlek göğüslüğü
shirt gömlek
shirting gömleklik kumaş
shitwaist şömizye bluz
shock cooling ani soğutma, şok soğutma
shock drying ani kurutma, şok kurutma
shoe ayakkabı
Short-circuit Kısa devre
short-fibret kısa lifli
short kısa
short circuit kısa devre, kontak
short festoon drier kısa askılı kurutucu
Short staple fibres Kısa stapelli lif
shorts şort, kısa pantolon
shot şanjan, yanardöner
shot cloth yanardöner kumaş, şanjan kumaş
shot effect yanardöner görünüm, şanjan efekti
shot silk şanjan ipek, yanardöner ipek
shot taffeta tafta şanjan
shoulder bag omuz çantası
showerproof su iticilik özelliği vermek, su geçirmez yapmak
shrink küçülmek, çekmek, daralmak
shrinkage küçülme, çekme
shrinkage in length boyuna çekme
shrinkage in width enine çekme
shrinkage measuring device çekme ölçüm aleti
shrinking küçülme, çekme, büzülme
shrinking apparatus çektirme aygıtı
shrinking effect çektirme etkisi
shrinking machine çektirme makinesi
shrinkproof çekmez, büzülmez
shrinkproof finish çekmezlik apresi
shuttle mekik
shuttle box mekik kutusu
shuttle change mekik değiştirme
shuttle eye mekik gözü
shuttle spindle mekik iği
sieve elek, elemek
sighting colour işaretleme boyas ı
Signal Sinyal
Signal light Sinyal lambası
silicion finish silikon apresi
silicon silisyum
silicon elastomer silikon elastomeri
silicone silikon
silk ipek
silk bath ipek banyosu
silk cotton kapok
silk finish ipek apresi
silk gauze ipek gazı bezi
silk gloss ipek parlaklığı
silk gum ipek zamkı, serisin
silk hat silindir şapka
silk industry ipekçilik sanayi
silk luster ipek parlaklığı
silk noil buret (ipeği)
silk plush ipek pelüş
silk screen printing serigrafi
silk scroop ipek tutumu
silk stocking ipek kadın çorabı
silk thread ibrişim
silk velvet ipekli kadife
silk waste deşe ipek, hurda ipek
silk weighting ipek şarjı, ipek ağırlatırma
silk yarn ipek iplik
silken ipekli
silkworm ipekböceği
silkworm breeding ipekböcekçiliği
silky ipek gibi
simili mercerizing taklit merserize yapma
simultaneous eşanlı, simultane
singe yakmak, alazlamak
singeing machine yakma makinesi
single-bath tek bayno, tek banyolu
single-bath dyeing tek banyoda boyama
single-colour tek renkli
single tek
Single cycle Tek ritim
single phase printing process tek fazlı baskı yöntemi
single shade tek renk
Single yarn Tek kat iplik
sink batırmak, daldırmak
sisal (hemp) sisal
size ölçü, boyut; beden, numara; haşıl
size application haşıllama
size lubricant haşıl yağı
size mixer haşıl karıştırıcı
size take-up haşıl alışı
sizing agent haşıl maddesi
sizing assistant haşıl yardımcı maddesi
sizing liquor haşıl banyosu
sizing machine haşıl makinesi
sizing oil haşıl yağı
sizing roller haşıllama silindiri
sizing room haşıllama odası
skim köpüğünü almak
skin post, pösteki; deri
skin wool tabak yünü, post yünü
skintight bedeni sımsıkı saran
skirt etek, eteklik
skirting etek yapağısı, bacak yapağısı
skying doctor havada rakle
slaked lime sönmüş kireç
slash yırtmaç; yırtmaç açmak; haşıllamak
slasher-sizer haşıl makinesi
slasher haşıl makinesi
slashing machine haşıl makinesi
slashing product haşıl
sleeve elbise kolu, yen
slide kaymak
Sliding block Kulis taşı
Sliding gauge Ölçü sürgüsü
slip kombinezon
Slip drafting Kayma çekimi
slipper terlik
sliver bant, şerit
Sliver Cer bantı, band
Sliver conveyor system Band taşıma sistemi
Sliver evacuation system Band boşaltma sistemi
Sliver feed Band besleme
Sliver feed stop Band beslemeyi durdurma
Sliver feed system Fitil besleme
Sliver guide pulley Fitil klavuz kasnağı
Sliver stop Sarma duruşu
Sliver stop lever Fitil durdurma segmenti
Sliver trumpet Band hunisi
slop-pad fularlamak
Slot Manşon yüzeyi
Slot Uzun delik
slow yavaş
slub yumru, düğüm
Slub equipment (Flammgarn) Fantazi iplik donanımı
small küçük, ufak
smell kokmak
smock iş önlüğü, önlük
smoke duman
smooth düz, düzgün; düzelmek; düzeltmek
smoothing iron ütü
smudge lekelemek, kirletmek
snag-free finisih tel kaçmazlık apresi
snag delik
Snap switch Rotatif anahtar, döner düğme
Snarl preventing clutch Kıvırcıklaşma önleyici kavrama
soak ıslatmak, emdirmek
soap sabun; sabunlamak
soap bath sabun banyosu
soap delustering sabunla matlaştırma
soap milling sabunlu dinkleme
soaping sabunlama
soaping machine sabunlama makinesi
soapstone sabuntaşı
soapsuds sabun köpüğü
soapy sabunlu
soapy liquor sabun çözeltisi
soapy lye sabun çözeltisi
sock kısa çorap
soda soda
soda soap sodyum sabunu, sert sabun
sodium sodyum
sodium acetate sodyum asetat
sodium bicarbonate sodyum bikarbonat
sodium bisulphate sodyum bisülfat
sodium bisulphite sodyum bisülfit
sodium carbonate sodyum karbonat
sodium cellulose sodyum selüloz
sodium chlorate sodyum klorat
sodium chloride sodyum klorür
sodium chlorite sodyum klorit
sodium hypochlorite sodyum hipoklorit
sodium hyroxide sudkostik, sodyumhidroksit
sodium nitrite sodyum nitrit
sodium peroxide sodyum peroksit
sodium silicate sodyum silikat
sodium stannate sodyum stanat
sodium sulphate sodyum sülfat
sodium sulphide sodyum sülfür
soft yumuşak
soft soap arapsabunu
soft water yumuşak su
soften avivaj yapmak, yumuşatmak
softener yumuşatıcı
softening agent yumuşatma maddesi
softening point yumuşama noktası
soil-repellent kir itici
soil kir, leke; kirletmek, lekelemek
soil burying test toprakta çürüme deneyi
soil carrier kir taşıyıcı
solid katı; sağlam
solid matter katı madde
solubility çözünürlük
solubilize çözündürmek
solubilizing agent çözme maddesi
soluble çözünür
solution-dyed çözelti halindeyken boyanmış
solution çözelti
solvent çözücü, çözgen
solvent dyeing çözülü boyama
solvent fastness çözücü haslığı
solvent reclamation çözücü geri kazanımı
soupla silk suple ipeği
sour asitlendirmek
source kaynak
souring bath asitleme banyosu
soutache sutaşı
spandex fibre elastan
Spanish dagger fibre pita lifi
Spanner Çatal anahtar, altı köşeli anahtar
spare part yedek parça
spark kıvılcım
special özel
Special equipment Özel donanım
special finish özel apre
specific özgül
specific gravity özgül ağırlık
specific heat özgül ısı
specimen örnek, numune
speed hız
Speed sensor Devir sensörü
spent Iye atık çözelti; kullanılmış çözelti
Sphero-point spinde ….’li yuvarlak iğ yatağı
spin eğirmek, bükmek, iplik yapmak
spin dryer santrifüjlü çamaşır kurutma makinesi
spin its cocoon kozasını örmek
spindle
Spindle
Spindle base Iğ alt kısmı
Spindle bearing Iğ yatağı
Spindle bearing İğ yataklama
Spindle blade Iğ gövdesi
Spindle box Balon kutusu
spindle brake iğ freni
Spindle brake Iğ freni
Spindle cutter İğ bıçağı
Spindle drive İğ tahriği
Spindle drive motor İğ tahrik motoru
Spindle gauge Iğler arası mesafe
Spindle insert İğin yerine oturtulması
Spindle oil Iğ yağı
Spindle oiler Iğ yağlama aleti
Spindle oiler Bakım aleti
Spindle rail İğ rayı
Spindle speed Iğ devri
Spindle speed during the first ring rail stroke İlk adımda iğ devri, Bilezik sehpasının ilk kurs hareketindeki iğ devri
Spindle upper part Iğ üst kısmı
Spindle wharve Iğ kasnağı
spinneret düze, memecik
spinning iplikçilik
Spinning İplik eğirme
spinning cake kek sargı
Spinning components Eğirme kompanentleri
spinning machine iplik makinesi
Spinning machine Iplik eğirme makinası
spinning mill iplikhane, iplik fabrikası
spinning nozzle düze, memecik
Spinning nozzle Eğirme düzesi
Spinning parameters Eğirme parametreleri
Spinning position Eğirme ünitesi
Spinning procedure Eğirme işlemi
Spinning ring Eğirme bileziği
Spinning section Eğirme seksiyonu, Eğirme kısmı
Spinning start Eğirme başlangıcı
Spinning start position Başlangıç eğirme yüksekliği pozisyonu
spinning wheeel çıkrık
spiral dye back spiral boya kabı
spirit ispirto
Splice Splays
Splice chamber Splays bölmesi
Splicing Splays yapma
Splicing technique Splayser tekniği
Split coupling Bölümlü kavrama
sponge sünger
spool makara, bobin; makaraya sarmak
sports jacket spor ceket
spot benek, leke
spray püskürtme aleti, püskürtgeç, püskürtmek
spray dyeing püstürtmeli boyama
spray finish püskürtmeli apre
spray nozzle püskürtme memesi
spray printing püskürtmeli baskı
sprayer püskürteç, pülverizatör
spraying machine püskürtme makinesi
spread sürmek
spreading machine kumaş germe donanımı
spring yay
spring needle yağlı iğne
Spring support Yay yuvası
sprinkle püskürtmek, serpmek
spueeze sıkmak
spueezer sıkma makinesi
spun-dyed çözelti halindeyken boyanmış
spun eğilmiş, bükülmüş, iplik haline gelmiş
spun silk ipek döküntüsünden yapılan iplik veya kumaş
square kare, dördül
squeezing device sıkma donanımı
squeezing effect sıkma efekti
squeezing machine sıkma makinesi
squeezing pressure sıkma basıncı
squeezing roller sıkma silindiri, sıkma merdanesi
stability kararlılık, istikrar
stabilization stabilizasyon
stabilizer stabilizatör
stable kararlı
stable state kararlı durum, kalımlı durum
stacking height istif yüksekliği
stain-remover leke çıkarıcı
stain-repellent leke itici
stain leke; lekelemek, kirletmek
stainless paslanmaz
stainless steel paslanmaz çelik
stair carpet merdiven yolluğu
stalk fiber sak lifi
Stand-alone machine Tek başına makine (Fiomax veya RingCan)
standard standart
standardization standardizasyon
standardize standartlaştırmak
standart deviation standart sapma
standart solution normal çözelti
staple ştapel
staple fibre ştafep lif, kesikli lif
Staple fibre Kesikli (ştapel) lif
star-dyeing machine yıldız boyama makinesi
star yıldız
star ager yıldız buharlayıcı
star dyeing yıldız boyama
star frame ager yıldız buharlayıcı
star steamer yıldız buharlayıcı
starch nişasta
starch decomposition nişasta parçalanması
starch gum dekstrin
starch paste nişasta patı
Start of final spinning phase Nihai eğirme aşaması başlangıcı
Start of final spinning speed Üst alıştırma devri başlangıcı, Nihai eğirme hızı başlangıcı
Starter package Rezerveli masura
starting başlangıç
starting bath başlangıç banyosu
starting colour başlangıç rengi
Starting movements of the doffer and the peg-tray conveyor system Takım değiştirici ve Peg-Tray hareketlerini açma
Starting position of the ring rail Bilezik sehpası başlangıc pozisyonu
state durum
static dural, statik
Station for changing speed Hız değişim basamağı
Stationary cover Kayıcı tekne
Status indication Durum belirteci
steam-tifht buhar kaçırmaz
steam buhar, istim
steam autoclave buharlama otoklavı
steam black buhar siyahı
steam press buharlı pres
steam pressure buhar basıncı
steam retting buharla havuzlama
steam superheater buhar kızdırıcı
steamer buharlayıcı
steaming buharlama otoklavı
steaming and setting machine buharlama ve fiksaj makinesi
steaming chamber buharlama odası, buhar kamarası
steaming engine buhar makinesi
stearate stearat
stearic acid stearik asit
stearin stearin
steel çelik
steep ıslatmak; havuzlamak (keten)
steeping bowl ıslatma teknesi, yumuşatma teknesi
steeping finish daldırmalı apre
steeping tub ıslatma teknesi, yumuşatma teknesi
stem boiler buhar kazanı
stencil şablon, kalıp, klişe
stencil printing şablon baskısı
stenter germe makinesi; germek
stenter clip taşıyıcı baklası
stenter drier germeli kurutucu
stenter frame germe makinesi
Step-by-Step Operation of the Doffer Window Takım Değiştiricinin Adım Adım Çalıştırılması” ekranı
Step Takım değiştiricinin adımı
Step by step Tek adım
Step sequence Takım değiştirici adım sırası
Step sequence Adım zinciri (takım değiştirici adım zinciri)
Steps in the service mode of operation Servis adımları
stereoisomer stereoizomer
sterilize sterilize etmek
stiff katı, sert
stiffen sertleştirmek
stiffening cloth tela
stiffness finish sertlik apresi
stilben dye stilben boyası
stilbene stilben
stir karıştırmak
stitch ilmik; dikiş
stitchery iğne işi, işleme
stock stok
stock dye ana boya
stock liquor ana boya
stock resist ana rezerve
stock vat ana küp
stocking çorap
Stop Duruş
Stop screw Blokaj vidası Durdurma vidası
storage depolama
Storage track Biriktirme rayı
store depo, ambar
storey kat
story kat
stove kükürtdioksitle ağartmak
Straight-edge gauge İnce şablon
strain süzmek
strand ipin elyafından her biri
strecth germek
strength dayanç, mukavemet
strengthen kuvvetlendirmek, güçlendirmek
Stretch-broken man-made fibres Koparılmış yapay lifler
string ip, sicim
strip şerit; sökmek, çıkarmak
stripe çubuk, yol
striped çizgili, yol yol
stripper rakle, sıyırıcı
stripping agent sökme maddesi, renk giderme maddesi
stripping bath sökme banyosu (boyarmadde)
stripping knife rakle bıçağı, sıyırma bıçağı
stripy çizgili, yollu
Stroke length Kurs boyu
structural defect malzeme hatası
structural formula yapı formülü, strüktür formülü
structure yapı
stuff kumaş germe donanımı
stylist desinatör
sublimantion süblimasyon
substance madde, özdek
subtantive direk, subtantif
subtantive dyestuff direkt boyarmadde, substantif boyarmadde
suction emme
Suction Emiş
suction drum drier emme taburlu kurutucu, delikli tamburlu kurutucu
Suction duct Emiş kanalı
suction extractor emme makinesi
Suction fan Emiş fanı
Suction gun Emme ve kesme tabancası
Suction motor Emiş motoru
Suction nozzle İplik yakalama borusu, emiş ağzı
Suction nozzle Emiş düzesi
Suction system Emiş tesisatı
Suction tube Emiş borusu
suede süet, podüsüet
sueding machine süet makinesi, yüzey tüylendirme makinesi
suint yün teri
suit takım, kostum, tayyör
suiting kostümlük kumaş, tayyörlük kumaş
sulphate sülfüt
sulphide sülfür
sulphite sülfüt
sulphite sülfit
sulphite cellulose sülfit selülozu
sulphone sülfon
sulphonic acid sülfonik asit
sulphur kükürt
sulphur black kükürt siyahı
sulphur dyesttuf kükürt boyarmaddesi
sulpuric acid sülfürik asit
sun güneş
sun bleaching güneş ağartması, güneş beyazlatması
superheat kızdırmak, fazla ısıtmak
superheated steam kızgın buhar
supersaturate aşırı doyurmak
supersaturation aşırı doyma
suples suple ipeği
Supply card Besleme kartı
Supply module Besleme modülü
Supply system Besleme donanımı
Supply voltage Besleme voltajı
Support Kızak
Support bar Tutucu kol
Support Top weighting arm Taşıyıcı
surah sura
surface-active yüzeyetkin, yüzey aktif
surface-active agent yüzeyetkin özdek, yüzey aktif madde
surface yüzey
surface layer üst tabaka, üst yüzey
surface printing rölyef baskı
surface tension yüzey gerilimi, arayüzey gerilimi
surface water yüzey suyu
surfactant yüzeyetkin özdek, yüzey aktif madde
susceptible duyarlı, hassas
Suspended bobbin holder Askılı bobin tutucu
suspension katı asıltı, süspansiyon
swanskin molton
sweat ter
sweat suit eşofman
sweater süveter
swell-resistant finish şişmezlik apresi
swell şişmek, şişirmek
swelling agent şişirme maddesi
swimming costume mayo
swimming trunks mayo
swimsuit mayo
Swing arm Yana açılır kol
Swing arm with catches Tutuculu salınım kolu
swingle keten tokmağı
Switch Çalıştırma şalteri
Switch Anahtar, şalter
Switch cap Şalt çanı
Switch off yarn accumulator suction Emişli iplik akümülatörü
Switch with key Anahtarlı şalter
Switch with pull cord Emergency switch with pull cord Çekmeli salter (imdat kapama-kordonlu çekmeli şalter)
Switching segment Şalt segmenti
symbol simge, sembol
Symbol key Sembol tuşu
symmetric(al) bakışımlı, simetrik
symmetry bakışım, simetri
synchronous eşzamanlı, senkron
syndets sentetik deterjanlar
syndiotactic sindiyotaktik
synthetic sentetik deterjanlar
synthetic detergents sentetik deterjanlar
synthetic fiber sentetik lif
synthetic resin sentetik reçine
system sistem, dizge

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.