T Harfi Tekstil Sözlüğü

0
689
table masa
tablecloth masa örtüsü
taffeta tafta
tailing renk farklılığı (parti boyunca)
tailor terzi
tailored suit ısmarlama elbise
Take-off roller Çıkış silindiri
Take-off shaft Çıkış mili
Take-off system Çıkış sistemi
Take-off system Çıkış sistemi
Take-off, Take-off system İplik çekimi
take almak
take in daraltmak (giysi)
take up kısaltmak (giysi)
talcum talk
tambour kasnak
tampico fibre tampiko
tan tabaklamak, sepilemek
tandem calender çift kalandır
Tangential belt Tanjansiyal kayış
Tangential belt drive Tanjensiyal tahrik
tanner’s wool tabak yünü
tanner sepici, tabak
tannery tabakhane, sepi yeri
tannic acid tannen asidi
tannic resist tanik rezerve
tannin tanen
tanyard tabakhane, sepi yeri
tape bant, şerit
Tape Çekme bandı
tapestry duvar halısı
tapestry needle goblen iğnesi, nakış iğnesi
tar katran
Target height Hedef yükseklik
tarlatan tarlatan
tarnish donuklaştırmak, matlaştırmak
tarnish donuklaştırmak, matlaştırmak
tartan tartan
tartan tartan
tartar emetic potasyum antimonil tartarat
tartaric acid tartarik asit
tassel püskül
tatting mekik oyası
tautomer tautomer
taw postu işleyip kösele yapmak
tear yırtmak; yırtılmak
tear growth test yırtılma büyümesi deneyi
tearing test yırtılma deneyi
tease ditmek, taramak; tüylendirmek, şardonlamak
teasel raising machine şardon makinesi
Technical data Teknik bilgiler
technical school meslek okulu
technical term teknik terim
technology teknoloji
tee shirt tişört
temperature sıcaklık, temperatür
temperature scale sıcaklık ölçeği
temple cımbar, çımbar, enine açıcı
temporary geçici
temporary hardness geçici sertlik (su)
tenacius stains inatçı lekeler, çıkarılması zor lekeler
tenside yüzeyetkin özdek, yüzeyaktif madde
tensile strength gerilme dayanımı, gerilme mukavemeti
tension gerilim
Tensioning device Gerdirme donanımı
Tensioning device Gerdirme tertibatı
Tensioning pulley Gerdirme makarası
Tensioning screw Gerdirme civatası
tent çadır
tenter germe makinesi; germek
tenter clip taşıyıcı baklası, taşıma baklası
tenter hook germe makinesi kancası
tepid ılık
Terminal strip Terminal ayar şeridi
terry havlu kumaş
Terylene terilen
test test, deneme; denemek, kontrol etmek
test piece örnek, numune
test tube deney tüpü
testing device kontrol aygıtı
tetrachloroethane tetrakloroetan
tex teks, tex
textile tekstil, dokuma
textile auxiliary tekstil yardımcı maddesi
textile auxiliary oil tekstil yardımcı yağı
textile calender tekstil aklandırı
textile engineeer tekstil mühendisi
textile fibre tekstil lifi
textile finishing tekstil apresi, tekstil terbiyesi
textile finishing machines tekstil terbiye makineleri
textile industry tekstil endüstrisi, dokuma sanayi
textile machines tekstil makineleri
textile printing tekstil baskısı
texture dokuma, dokunuş, tekstüre etmek
textured yarn tekstüre iplek, hacimli iplik
texturing machine tekstüre makinesi
thax erimek; eritmek
thermal ısıl, termik
thermal conduction ısı iletimi, ısıl iletim
thermal insulation ısı yalıtımı
thermofixing termofiksaj
thermofixing machine termofiksaj makinesi
thermogravimetry ısılağırlıklı ölçüm, termogravimetri
thermometer sıcakölçer, termometre
thermoplastic termoplastik
thermoregulator ısıdenetir, termostat
thermosetting termofiksaj
thermosetting machine termofiksaj makinesi
thermosol-thermofixation dyeing termosol-fermofiksaj boyama
thermostable ısılkararlı, termostabil
thermostat ısıdenetir, termostat
Thermostat Termostat
Thermostat in the control cabinet Kontrol dolabı termostatı
thiazine tiyazin
thiazine dyes tiyazin boyaları
thiazole tiyazol
thiazole dyesttuffs tiyazol boyarmaddeleri
thick kalın, koyu
Thick section Kalın yer
thicken koyulaştırmak, kıvamlaştırmak
thickener kıvamlaştırıcı, kıvamlaştırma maddesi
thickening matter kıvamlaştırma maddesi
thickness kalınlık; koyuluk
thimble yüksük
thin-layer chromatography ince tabaka kromatografisi
thin ince
Thin section İnce yer
thinner inceltici, tiner
Third hand Üçüncü el
thixotrope cıvıyan, tiksotrop
thixotropy cıvıma, tiksotropi
thread iplik
thread clener iplik temizleyici
thread guide iplik kılavuzu
Threaded bolt Germe civatası
Threaded pin Dişli pim
three-roll calender üç silindirli kalandır
three-roll padding mangle üç silindirli fular
three üç
Thrown off yarn Kesik iplik
thrown silk has ipek
thrum iplik saçağı, iplik döküntüsü
tie-and-die method düğümlü boyama yöntemi
tie kravat, boyunbağı; bağ, düğüm; bağlamak
tiffany ince muslin kumaş
tights külotlu çorap
Tilt in cops above pegs Masuraları Peg’ten alma
time zaman, vakit; süre, müddet
Time channel Zaman kanalı
tin kalay
tin loading kalay şarjı
tin mordant kalay mordanı
tin weighting kalay şarjı
tinctorial power boyama gücü
tinctorial strenght boyama gücü
tincture hafifçe boyamak
tinge hafifçe boyamak
tint nüans; tonlamak, nüanslamak
tissue kumaş
titration titrasyon
To-and-fro movement Kurs hareketi (iplik gezdirme için)
To padlock Asma kilitle kilitlemek
To unlock Kilidi açmak
Toggle link socket Mafsal çubuğu kafası
Toggle switch Basma butonlu anahtar
toluene tolüen
toluidine toludin
tone-in-tone dyeing aynı tonda boyama
tone-in-tone effect aynı ton etkisi
tone ton, nüans; tonlamak
toning dye tonlama boyası; nüanslama boyası
tool alet
Toothed belt drive Dişli kayış tahriği
Toothed rack of the package holder Dişli çubuk
top üzerini boyamak, yeniden boyamaz
Top aprons Üst apron
Top arm body Klavuz çubuğu (Baskı kolu)
top boots uzun çizme
top coat pardösü, palto
top hat silindir şapka
Top of the tube Masura üst kenarı
Top roller Üst silindir
Top roller cot Üst silindir manşonu
Top roller retainer Üst silindir tutucu
Top weighting arm Baskı tabancası
Top weighting unit Baskı agregatı
tops tops
tops dyeing tops boyamacılığı
Torque wrench Tork anahtarı
total bütün, toplam
total hardness toplam sertlik
Total rated capacity Toplam nominal kapasite
tow-to-yarn spinning doğrudan büküm
towel havlu
towelling havluluk bez
tower drier dikey kurutucu, kule kurutucu
toxic zehirli, ağılı
Track (Sevk bandı için) yol
tracksuit eşofman
trade ticaret, alışveriş
trademark marka
tram(silk) ibrişim, bükümlü ipek
transfer taşıma, aktarma
transfer printing transfer baskı
transformation dönüşüm, dönüştürüm
transparency saydamlık
transparent saydam
transversal enine
transversal shearing machine enine makaslama makinesi
trash atık, döküntü, telef
Traverse Sarım traversi
Traverse mechanism Travers donanımı
Traverse sheet Travers saçı
Traversing stroke Travers mesafesi
treat muamele etmek
treatment işlem, muamele
trench coat trençkot, yağmurluk
triacetate triasetat
triacetate filament triasetat filamenti
trial deneme
triazo dyes triazo boyaları
triazone triazon
trichloreythylene trikloretilen
tricot triko
trimming süsleyici, garnitür
triphenylmethane trifenilmetan
triphenylmethane dye trifenilmetan boyası
tristimulus value of a light renk değeri
tropics-proof tropik iklim koşullarına dayanıklı
trough tekne
trousers pantolon
Trumpet Roving guide Huni
trunks mayı
try denemek
try on prova etmek
tub tekne, küvet
tube tüp, boru
Tube Masura
Tube dimensions Masura geometrisi
Tube disc Masura diski
Tube length Masura boyu
Tube loading and cop removing station Masura takma ve kops alma istasyonu
Tube loading station Masura takma istasyonu
Tube loading station Placing tubes Masura takma
Tube magazine Masura haznesi
Tube orienting mechanism Yönlendirici
Tube seat monitoring Masura oturma kontrolu
Tube stopper Masura durdurucu
tuck kırma, pli
tuft püskül
tufting tafting
tufting machine tafting makinesi
tulle tül
tulle machine tül makinesi
tunic tünik
tunnel dryer tünel kurutucu
turbine türbin
Turkey red Türk kırmızısı
Turkey red oil Türk kırmızısı yağı
Turkoman carpet Türkmen halısı
turpentine terebentin
turquoise turkuaz, türkuvaz
turtleneck yüksek yaka
tussah silh tussah ipeği
tussore tusor
tussur silk tusah ipeği
tye vat boya teknesi
Type plate Tip plakası
tweed tüvit
tweillkabartma çizgili kumaş
Twin table İkiz masa
twine sicim, kınnap
Twist change chart Büküm dişlisi tablosu
Twist inserter Büküm verici
two-coloured iki renkli
two-phase printing process iki fazlı baskı yöntemi
two-rool padding mangle iki merdaneli fular

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.